Når uhellet er ute

Det blir stadig flere flommer i Norge, og bare denne våren fikk landets forsikringselskap over 2000 krav på til sammen 500 millioner kroner. Men det er ikke alle som har forsikring, så sjansen er stor for at det finnes mørketall. Hvordan kan man unngå å miste alt og stå på bar bakke?

Det finnes mye du selv kan gjøre for å lette arbeidet etter stormen. Før stormen kommer må du sørge for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret, spesielt båter, le-vegger og åpne garasjeporter får gjennomgå av vinden. Husk å sikre alle løse gjenstander som for eksempel hagemøbler, grill og uteleker. Fjern alt som kan stoppe vannet fra å renne fritt i avløp, kummer, bekker, elver og i områder nær vann. Du bør også sjekke kjelleren din og se om det er ting som kan bli skadet om vannet kommer dit. Dekk så alle nødvendige steder med sandsekker om det er behov for det. Ha avtaler med de som bor rundt deg, venner og familie slik at de kan sette i gang tiltak om du ikke er hjemme. Når naturkatastrofer inntreffer kan myndighetene sette i gang tiltak og disse blir ofte annonsert gjennom media, ha derfor alltid tilgang på radio eller tv.

Stadig mer nedbør

I følge regjeringens klimamelding i år, risikerer vi at nedbørsmengdene vil øke med 5 til 30% som en følge av klimaendringene, og de siste 100 årene har de allerede økt med 20%. I motsetning til hva man skulle tro er det ikke bare landlige områder som blir rammet, også de store byene som Oslo har blitt hardt rammet av flom i år.

Ifølge Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet er det viktig med god boligforsikring som også dekker ekstremvær, ettersom ikke alle forsikringer dekker alle former for skader. Hun poengterer også at det er viktig å gjøre godt sikringsarbeide før flommen rammer, ellers risikerer man at man ikke får erstatning.

Dokumenter skadene

Flønes råder også ofre for flom til å ta bilder for å dokumentere skadene, samt ikke gjøre endringer før man har fått klarsignal fra forsikringselskapet. Når du har klarsignal må du sørge for å sikre skadestedet så ikke ytterlige skader oppstår og tømme bygningen for vann. Her kan brannvesenet være behjelpelige med å låne ut pumper.

Elektrisk utstyr som har stått under vann må ikke tas i bruk før en elektriker har foretatt kontroller. For å unngå mugg og råte er det lurt å fjerne tepper og gulvbelegg som har stått under vann. Sørg også for å ventilere godt fordi det er med å fremskynde tørkeprosessen. Dette er spesielt viktig i boligetasjen som er i bruk.

Om din forsikring ikke dekker alle kostnader etter en oversvømmelse, kan du søke støtte fra Naturskadefondet – Naturskadefondet kan dekke skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved alminnelig forsikring. Du har tre måneder til å melde fra til lensmann eller namsfogden, sier Ingeborg Flønes.

Er du uenig i avgjørelsen til ditt forsikringselskap, kan du levere klage til Finansklagenemda.